Ga naar hoofdinhoud

zelfstandige bestuursorganen

Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voert een overheidstaak uit. Bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb) zijn de 31 regio zorgkantoren als zelfstandig bestuursorgaan (cluster zbo) werkzaam.

 • Zij worden daarbij ondersteund door 8 zorgverzekeraars, namelijk de grootste in de aangewezen regio’s.
 • Deze 8 zorgverzekeraars hebben daar zorgkantoren voor afgezonderd die mede belast zijn met het ondersteunende en uitvoerende werk voor de Wet langdurige zorg.
 • In het voorstel zijn in bijlage A de details over de regio’s en ondersteunende zorgkantoren opgenomen.
 • De 8 zorgkantoren afgezonderd uit de zorgverzekeraars moeten de uitvoering van hun werk eveneens als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) gaan uitoefenen.
 • Bij belangrijke uitvoerende taken moet door een openbaar gezag (bijvoorbeeld een zelfstandig bestuursorgaan) waar nodig de bevoegdheid hebben om over bepaalde zaken daarvan iets kunnen verbieden of gebieden.
 • De betreffende medewerkers vallen onder de status van een Rijksdienst. Zij volgen de ambtenarenregels voor beloning en pensioen.

Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voert de opgedragen taken op eigen gezag uit.

 • Een zelfstandig bestuursorgaan is niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister, zoals bijvoorbeeld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 • Enkele voorbeelden van een zelfstandig bestuursorgaan zijn: de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal administratiekantoor (CAK) en de hiervoor genoemde 31 regiokantoren voor de Wet langdurige zorg.

De verantwoordelijkheid voor een zelfstandig bestuursorgaan ligt bij de minister. Zoals voor de zorgvoorziening bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor de zelfstandig bestuursorganen voor de uitvoering van de zorgvoorziening, de verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid.
 • Het toezicht op het gevoerde beleid valt ook onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet vanwege zijn verantwoordelijkheid in de Tweede en Eerste Kamer daarover verantwoording afleggen.

Voor een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) is een Kaderwet van toepassing.

 • In de Kaderwet worden de taken van de bestuurders genoemd.
 • Voor de benoeming, schorsing en ontslag worden nadere regels vermeld.
 • Het salaris van de bestuurders wordt vastgelegd.
 • De medewerkers in een zelfstandig bestuursorgaan vallen onder de ambtenarenregels.
 • Volgens de Kaderwet dienen voor de uitvoering van de opgedragen taken in een zelfstandig bestuursorgaan nader omschreven worden.
 • Dis is ook van toepassing voor de verantwoordelijkheden van een zelfstandig bestuursorgaan en van de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • De zelfstandige bestuursorganen voor de 31 regio zorgkantoren en de daaraan gekoppelde 8 zorgkantoren (van de zorgverzekeraars) geldt de kaderwet niet vanwege de clusters die zij vormen.