Ga naar hoofdinhoud
Aanbieding van een uitgewerkt voorstel vlaktaks met IB box 1 herstructurering

aanleiding voorstel vlaktaks

De complexiteit van het belastingsysteem groeit, waardoor het voor beleidsmakers, politici lastig wordt om de inkomstenbelasting verantwoord en beheersbaar te houden. Een vereenvoudiging van het belastingstelsel box 1 is een noodzaak geworden. Dit perspectief heeft tot dit voorstel vlaktaks geleid.

Bij de invoering van de vlaktaks (49,50% tarief en € 20.000 belastingvrije voet) krijgt de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen box 1 een andere structuur. De opbouw en samenstelling van box 1 wordt overzichtelijker, waardoor het een positieve herstructurering wordt.

Het beschikbaar inkomen voor de mensen in de lage inkomensgroepen verbetert. Belastingregelingen zijn waar nodig hersteld. Hierdoor kan een verantwoord belastingsysteem voor box 1 ontstaan.