Ga naar hoofdinhoud

ondernemersaftrek

tabel 8

OndernemersaftrekToepasssingVerandering na invoering vlaktaks
ZelfstandigenaftrekAfhankelijk van een urencriterium. Tarief en hoogte aftrek afbouwend. Niet gerealiserende zelfstandigenaftrek kan worden doorgeschoven naar een volgend jaar (jaren).Door de opbouw van de vlaktaks is de zelfstandigenaftrek niet meer nodig. Elke IB ondernemer krijgt dezelfde belastingfaciliteiten.
Startersaftrek. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheidEr zijn enkele voorwaarden om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Duur is beperkt.Ook hier is deze faciliteit overbodig geworden.
MKB winstvrijstellingEr zijn voorwaarden aan verbonden ook in relatie met de 2 voorgaande ondernemersaftrekposten. Winst of verlies speelt bij deze aftrek ook een rol. Het percentage van 14% is verlaagd tot 13,31%.De MKB winstaftrek is een aftrek wat passend is om de IB ondernemer te onderscheiden van de overige inkomensgroepen. Het oorspronkelijk tarief van 14% is bij de vlaktaks teruggebracht naar 12%.
MeewerkaftrekWordt desgevraagd toergestaan als de partner meewerkt in het bedrijf boven een bepaald bedrag. Bij de partner is dat bedrag belast inkomen.Deze regeling wordt bij de vlaktaks verwerkt door de werkelijke uren x een realistisch tarief als uitbetaald loon op te nemen. Blijft ook de mogelijkheid om de partner als mede vennoot in het bedrijf op te nemen.
Speur- en ontwikkelingsaftrekBij innovatie in het bedrijf. Voor een aanvraag is een accountantsverklaring nodig.Blijft ongewijzigd.
StakingsaftrekBij het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten is het mogelijk eenmalig een stakingsaftrek toe te passen. De te belasten stakingswinst kan onder bepaalde voorwaarden worden ondervangen door het bedrag (onbelast) af te storten voor een lijftrente bij een verzekeringsmaatschappij of een bank.Deze faciliteit kan worden gehandhaafd. Vooral is het van belang dat de stakingswinst als een (aanvullende) oudedagsvoorziening kan worden aangemerkt. Deze wordt bij uitkering fiscaal belast. Bij herstart en er opnieuw wordt gestaakt, moet het mogelijk zijn van dezelfde faciliteiten weer gebruik te kunnen maken.

De ondernemersaftrekken worden bij vlaktaks nog beperkt toegepast. Buiten de innovatie activiteiten zal de MKB winstvrijstelling van 12% nog een reëele functie blijven behouden. Ten opzichte van de andere inkomensgroepen moet de IB ondernemer zelf zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenvoorziening. Vandaar dat de belastingheffing daar ruimte voor biedt. De stakingswinstfaciliteiten bieden daarvoor ook de mogelijkheid. Afhankelijk van leeftijd kan de stakingswinst geheel of gedeeltelijk worden afgestort bij een levensverzekering maatschappij of bij een bank als een geblokkeerd banksparen.