Ga naar hoofdinhoud

basisverzekering zorgverzekeringswet (Zvw)

tabel 4

Huidige regelingen (2023 en eerder)ToepassingVerandering door vlaktaksbelastingheffing
Premie basisverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw)De premie wordt periodiek geïncaseerd door de zorgverzekeraars bij de verzekerden.Na de invoering van de vlaktaks wordt de premie collectief bij het ministerie van Financiën gedeclareerd door de verzekeraars. De premie Zvw is een onderdeel geworden van de belastingheffing.
ZorgtoeslagDoor de verzekerde zelf aan te vragen bij de belastingdienst Toeslagen. Verandering in inkomen dient de verzekerde zelf tijdig door te geven. Teveel ontvangen zorgtoeslag wordt teruggevorderd.Na de invoering van de vlaktaks heeft de zorgtoeslag geen functie meer. Zie hiervoor de verandering bij de premie Zvw. De zorgtoeslag komt daardoor te vervallen.
Verplichte eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekeringDe bijdrage is verschuldigd voor bepaalde ziektekosten. De zorgverzekeraar int de eigen bijdrage. Op jaarbasis is de maximale eigen bijdrage € 385 per verzekerde.De verplichte eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de hierboven genoemde belastingheffing. Met het gevolg dat er geen bijdrage hoeft te worden gevraagd aan de individuele verzekerde.
Inkomensafhankelijke bijdrage ZvwWerkgever draagt premie af 6,68%, ook UWV en Gemeente. Lijfrente uitkering, AOW en pensioen wordt bij de ontvanger ingehouden 5,43%. IB-ondernemer betaalt 5,43% maximaal over € 66.952.De bijdrage door werkgever en UWV en gemeente blijft onveranderd. Bij de uitkeringen (zoals lijfrente), AOW en overige pensioenen; en bij de IB-ondernemer is deze bijdrage een onderdeel van de vlaktaks. Er vindt dus geen inhouding/betaling meer plaats

Er is een grote vereenvoudiging in de premie-inning Zvw bij de zorgverzekeraars. Dit is ook het geval bij de verplichte eigen bijdragen die een opgenomen zijn in de vlaktaks. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die verschuldigd is door de werkgevers en instanties blijft ongewijzigd voor de lonen van de werkenden en de uitkeringen van het UWV en de gemeenten. Bij de pensioenen en dergelijke is deze bijdrage een onderdeel van de vlaktaks. Wat ook het geval is voor de IB ondernemers.