Ga naar hoofdinhoud

Overzicht van cijfers van de huidige belastingdruk en vlaktaks van de inkomensgroepen tot en met € 45.000.

tabel 1

inkomensgroepenbruto inkomen €huidige totale belastingdruk €huidige belastingdruk in %vlaktaks druk €vlaktaks druk in %aantekeningen
werk20.0008634,32%00%
uitkering20.0004.51222,56%00%
AOW20.0001.6708,35%00%
IB onderneming20.0008954,48%00%
werk25.0001.8437,36%2.4759,90%
uitkering25.0006.50026,00%2.4759,90%
AOW25.0002.96511,86%2.4759,90%
IB onderneming25.0001.1284,51%9903,96%12% MKB winstvrijstelling
werk35.0007.19020,54%7.42521,21%
uitkering35.00012.15834,74%7.42521,21%
AOW35.0007.08220,23%7.42521,21%
IB onderneming35.0005.18214,81%5.34615,27%idem
werk45.00012.37627,50%1237527,50%
uitkering45.00016.95337,67%12.37527,50%
AOW45.00012.35827,46%12.37527,50%
IB onderneming45.00010.31822,93%9.70221,56%idem

Toelichting:
De belastingdruk bij de inkomensgroep ‘uitkeringen’ in de huidige belastingheffing is onevenredig hoog vergeleken met de groep ‘werk’. Bij de inkomensgroep van € 20.000 is de belastingdruk 5,2 x zo hoog en bij de inkomensgroep van € 25.000 3,5 x zo hoog. De arbeidskorting is hierbij een belangrijke factor. Bij de vlaktaks is meer evenwicht tussen de inkomensgroepen. Bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid daalt de uitkering al ten opzichte van het inkomen in loondienst. Bijvoorbeeld bij een inkomen van € 25.000 in loondienst wordt het bruto uitkeringsbedrag ± € 17.500. Ook hier is sprake van een onzeker bestaan, wat door de vlaktaks deels door de belastingheffing wordt gecorrigeerd.

Bij de gepensioneerden (AOW inkomensgroep) is de belastingdruk voor het grootste deel in evenwicht met de groep ‘werk’ in het huidige belastingsysteem. Voor een deel is dat het gevolg dat de AOW groep bij de huidige belastingdruk geen premie AOW meer is verschuldigd. Anderzijds betaalt de AOW groep zelf de inkomensafhankelijke Zvw premie. Vergeleken tussen de huidige belastingaftrek en de vlaktaks zijn er met name bij de inkomensgroepen van € 20.000 en € 25.000 grote verschillen in het besteedbaar inkomen. Bij de inkomens van € 35.000 en € 45.000 is er weer sprake van een evenwichtig geheel tussen het huidige belasting systeem en de vlaktaks, met uitzondering van de uitkeringsgroep.

De groep IB ondernemers heeft voor de genoemde inkomensgroepen in bovenstaande tabel geen noemenswaardige verschillen. Hierbij moet worden aangetekend, dat de IB ondernemer (bij voldoende aantal uren) in de vlaktaks geen ondernemingsaftrek (zelfstandigenaftrek en indien van toepassing de startersaftrek) meer kan toepassen en hoeft toe te passen. Wel blijft de MKB winstaftrek van kracht met een lager percentage, namelijk van 14% naar 12%. Het kabinet heeft vanaf 2024 de MKB winstvrijstelling verlaagd naar 12,70% (later in 13,31%). Het belastingvoordeel wordt voor de hogere inkomensgroepen beperkt door het uniforme tarief van 36,93% toe te passen. Bij een verliessaldo wordt thans door de MKB winstvrijstelling het verlies kleiner.