Ga naar hoofdinhoud

overzicht 31 regio zorgkantoren gekoppeld aan 8 zorgkantoren.

zorgverzekeraargekoppeld aan regiozorgkantoor (zbo)omgevingbezoekadres zorgkantooraantal regiozorgkantoren
VGZMidden-BrabantTilburgEindhoven7
Midden-HollandGoudaGorinchem
NijmegenEindhoven
Noord- en Midden LimburgRoermondEindhoven
Noord-Holland NoordAlkmaarAlkmaar
Noordoost-Brabant’s-HertogenboschEindhoven
WaardenlandDordrechtGorinchem
Zilveren KruisAmsterdamZwolle10
Apeldoorn/ZutphenZwolle
DrentheAssenZwolle
FlevolandLelystadZwolle
KennemerlandHaarlemZwolle
RotterdamZwolle
’t GooiAlmereZwolle
UtrechtZwolle
Zaanstreek/WaterlandZaandamZwolle
ZwolleZwolle
Zorg en ZekerheidAmstelland/MeerlandenAmstelveenLeiden2
Zuid-Holland NoordLeidenLeiden
DSWWestland SchielandDelflandSchiedam/DelftSchiedam1
CZHaaglandenDen HaagTilburg6
West-BrabantBredaTilburg
ZeelandMiddelburgGoes
Zuid-HollandseeilandenBarendrechtTilburg
Zuid LimburgMaastrichtSittard
Zuidoost BrabantEindhovenTilburg
Midden-IJsselMidden-IJsselDeventerDeventer1
MenzisArnhemEnschede3
GroningenEnschede
TwenteEnschedeEnschede
FrieslandFrieslandLeeuwardenLeeuwarden1

eigen bijdrage langdurige zorg

Tabel 1. Aangehouden normbedragen voor kamer, maaltijden en extra’s.

omschrijvingBedrag per maand
Kamerhuur zorginstelling€ 650
Stroom en warmte. Water€ 100
Schoonmaak€ 50
Kamer€ 800
Maaltijden verzorging€ 375
Kamer en maaltijden€ 1.175
Overige kosten (extra):
Bewassing€ 50
Gebruik tv; communicatie, e.d.€ 30
Extra’s€ 80
Totaalbedrag€ 1.255

Tabel 2. Zorg in een instelling of thuis verzorgend. Met CIZ indicatie. Alternatief eigen bijdrage zorg. Inkomensbedragen per jaar en eigen bijdrage per maand.

omschrijving/ink. bedragenvanaf 10.000vanaf 15.000vanaf 20.000vanaf 30.000vanaf 40.000vanaf 50.000vanaf 60.000vanaf 70.00080.000+
Kamer all-in045245645800800800800800
Maaltijden220375375375375375375375375
Overige kosten: bewassing505050505050505050
Overige kosten: tv, communicatie e.d.303030303030303030
Verzorging en verpleging00002456451.0451.4451.445
Hoge eigen bijdrage alleenstaanden na 4 maanden3005007001.1001.5001.9002.3002.7002.700
Lage eigen bijdrage alleenstaanden tot 4 maanden150175200250300400500600600
Lage eigen bijdrage met partner die zelfstandigwoont.0100175250325450600750900
Thuisverzorgend (zorg/verpleging) Gezamenlijk inkomen075125200275400550700850

Blijft voor eigen rekening en besteding (bij opname in zorg/verpleeghuis voor alleenstaanden na 4 maanden):

 • Belastingen en zorgpremies (per saldo, na aftrek van de zorgtoeslag);
 • Zak- en kleedgeld; een vast bedrag per jaar van € 4.000 (11 x € 300 en in mei € 700).

Toelichting: alternatief voor de eigen bijdrage regeling bij de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Huidige werkwijze: door het zorgkantoor, gekoppeld aan de betreffende regio voor de Wlz, wordt aan het CAK de gegevens doorgegeven voor de vaststelling van de eigen bijdrage.
 • Het CAK hanteert het inkomen van 2 jaar terug. Vraagt de gegevens op bij de Belastingdienst van het inkomen en vermogen met het zogenaamde verzamelinkomen van de betreffende cliënt.
 • Het vermogen in box 3 staat nog ter discussie vanwege de uitspraken van de Hoge Raad in december 2021. Voorlopig is er nog geen zicht op hoe het verder gaat met de box 3 vaststelling.
 • Dit houdt in dat het verzamelinkomen vanaf minimaal het jaar 2019 aangepast gaat worden. De gevolgen voor vastgestelde verzamelinkomens bij de beschikkingen door het CAK zijn nog niet bekend. Het is noodzakelijk hieraan aandacht te besteden zodat voorkomen kan worden dat cliënten niet de juiste beschikking gaan ontvangen.

Voorstel voor een vereenvoudigde en directe vaststelling van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg in verschillende persoonlijke situaties.

 • De bovenstaande tabel 1 is een voorbeeld voor zorgkosten, exclusief verzorging en verpleging. In tabel 2 kan worden afgelezen voor welk bedrag bij de 9 inkomensposities de eigen bijdrage van toepassing is.
 • Dit is voor de cliënt en familie eenvoudig te volgen. Het actuele inkomen is bepalend. Geen vermogenstoets is meer nodig. Een bijkomend aspect is dat cliënt kan zien waaraan die de eigen bijdrage betaalt.
 • Het betreffende zorgkantoor kan dit zelf vaststellen.
 • Het CAK ontvangt deze gegevens en stelt de beschikking vast.
 • In plaats van een maandelijkse factuur kan in de beschikking worden aangegeven dat er maandelijks een bedrag wordt geïncasseerd. Of, als dit mogelijk is, het maand bedrag wordt ingehouden op bijvoorbeeld de AOW (via SVB) of aanvullend pensioen.

gebruikte afkortingen en de betekenis

AfkortingBetekenis
AwtzaAanpassingswet toetreding zorgaanbieders
AOAdministratieve organisatie
BTWBelasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)
CAKCentraal Administratie Kantoor
CIZCentrum Indicatiestelling Zorg
FlzFonds langdurige zorg
GGZGeestelijke Gezondheidszorg
ICInterne controle
ICTinformatie- en communicatietechnologie
NZaNederlandse Zorgautoriteit
pgbPersoonsgebondenbudget
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ShbStichting huisartsenpraktijk (bestuur)
SVBSociale Verzekeringsbank
UWVUitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VpbVennootschapsbelasting
VWSVolksgezondheid, Welzijn en Sport
WlzWet langdurige zorg
WmgWet marktordening gezondheidszorg
WtzaWet toetreding zorgaanbieders
ZabZorgadministratiebureau
ZboZelfstandig bestuursorgaan
ZINLZorginstituut Nederland
ZvfZorg verzekeringsfonds (van de basisverzekering)
ZvwZorgverzekeringswet

schematische samenvatting

Schematische samenvatting van het voorstel herstructurering administratieve organisatie (AO) van de zorgpartijen.