Ga naar hoofdinhoud

Aanpassingen in de huidige belastingheffing van box 1, inclusief toeslagen.

heffingskortingen

tabel 3

Huidige regelingen (2023 en eerder)ToepassingVerandering door vlaktaks
Algemene heffingskortingIs afhankelijk van het inkomen. Afbouwend en stopt bij € 73.000. Bij AOW-ers lagere bedragen.Voor alle inkomensgroepen kan deze belastingcorrectie komen te vervallen.
ArbeidskortingAlleen voor werkenden. Afwijkingen bij loonheffing en IB aanslag. Afbouwende regeling. Boven € 115.000 geen arbeidskorting. AOW-ers krijgen lagere bedragen.Voor werkenden onder AOW leeftijd in loondienst en/of eigen bedrijf komt de arbeidskorting te vervallen. Ook voor werkenden in de AOW leeftijd vervalt deze regeling.
OuderenkortingVoor AOW gerechtigden. Tot € 41.000 volledige korting, daarboven een afbouwende regeling tot € 53.000.Deze regeling is niet meer relevant en komt daardoor te vervallen.
Alleenstaande ouderen kortingVoor alleenstaande AOW-ers en niet samenwonende gehuwden (bijvoorbeeld partner woont in een verzorgingshuis). Vast bedrag van € 478 per jaar.De ouderenkorting voor AOW gerechtigden vervalt. Door de vlaktaks zijn de beide ouderen kortingen niet meer van toepassing.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)Regeling die van toepassing als het arbeidsinkomen boven € 5.548 ligt. Diverse voorwaarden met een afbouwende werking tot € 2.694.Omdat deze regeling ook te maken heeft met leeftijd van kinderen en toetsing van inkomen wordt de IACK afgewikkeld door de Sociale verzekeringsbank (SVB) onder de leeftoelage.
Jong gehandicaptenkortingBij uitkering voor ondersteuning werkzoekende (WAJong wet) via UWV of via aangifte IB. Per jaar € 820,-.Valt na invoering van de vlaktaks onder de leeftoelage (vangnet).
Heffingskorting voor groene beleggingen.Voor beleggingen in een groenfonds. 0,7% korting; maximaal € 456 en met fiscale partner € 912.Regeling te bezien bij box 3.

Heffingskortingen worden in mindering gebracht van de berekende belasting en premie volksverzekeringen. De heffingskortingen kunnen van invloed zijn als er een fiscale partner is.

Na de invoering van de vlaktaks vervallen de heffingskortingen. De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan door de SVB worden afgehandeld. De jonggehandicaptenkorting wordt via de leeftoelage eveneens bij de SVB ondergebracht.