Ga naar hoofdinhoud

persoonsgebonden aftrek

tabel 10

Persoonsgebonden aftrekToepassingVerandering na invoering vlaktaks
GiftenGiftenaftrek voor eenmalige en periodieke giften aan Anbi instellingen. Aftrek mogelijk afhankelijk van de minimum en maximum bedragen met een drempel.Bij deze nieuwe belastingstructuur met een directe wijze van belastingheffen is geen mogelijkheid voor individuele (persoonlijke) zaken zoals giftenaftrek. Als de gever het op prijs stelt een tegemoetkoming of attentie te ontvangen, zal deze van de ‘goede doelen’ organisatie moeten komen. De vlaktaksbelastingopbrengsten zijn bedoeld voor de financiering van gemeenschappelijke zaken. De Geefwet van 2011 kan voor de box 1 aangifte niet meer ingezet worden.
Aftrek specifieke zorgkostenDeze zorgkosten kunnen onderverdeeld naar de aard van de uitgaven bij de belastingdienst via de aangifte box 1 worden ingediend. Met een fiscale partner moeten beide inkomens worden samengevoegd en na aftrek van een drempel kunnen de zorgkosten in aftrek worden gebracht.De bovenmatige zorgkosten kunnen bij de vlaktaks belastingheffing niet in box 1 worden ingediend. Via (een ‘vangnet’) Leeftoelage kan een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten worden ingediend bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Uitgaven inwonende gehandicapte zorgafhankelijke personenMits de verzorgende persoon het niet uit eigen middelen kan betalen, is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk.Na de invoering van de vlaktaks kan voor een tegemoetkoming in de uitgaven een aanvraag ingediend worden bij de SVB onder de ‘vangnet’ Leeftoelage.
PartneralimentatieDe vastgelegde vergoeding aan de ex-partner kan bij de betaling als alimentatie verplichting in box 1 worden afgetrokken. De ex-partner die deze vergoeding ontvangt geeft dit als inkomen in diens aangifte op.In de vlaktaks zijn de tarieven gelijk en er is een combinatie met een belastingvrije som. Deze vermogensoverdracht zou als een (verplichte) schenking aangemerkt kunnen worden, met de schenkingstarieven.

In het kader van de giftenaftrek en de hierboven genoemde standpunten bij de invoering van vlaktaks zal de fiscaliteit van de erfbelasting over de geschonken bedragen nader moeten worden bezien. Er kan ‘vrij van recht’ worden geschonken. De schenker die de alimentatie uitkeert, betaalt de belasting. Normaal gezien betaalt de ontvanger van de alimentatie (lees schenking) de schenkbelasting.