Ga naar hoofdinhoud

kunstzaken, verzamelstukken

van (€)tot (€)tarief (%)belasting vorige schijven (€)belasting deze schijf (€)belasting totaal €tarief toenemend %
040.0004,00%01.60016004%
40.000200.00010,00%1.60016.00017.6008,80%
200.000350.00013,00%17.60019.50037.10010,60%
350.000600.00016,00%37.10040.00077.10012,85%
600.000950.00019,00%77.10066.500143.60015,12%
950.000en hoger22,00%143.600.........

De kunstzaken die financieel gezien tot de onzichtbare vermogensbestanddelen gerekend worden zijn in de box 3 heffing voor de vermogensrendementsheffingen niet betrokken geweest. Ook niet bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage bij de Wet langdurige zorg (Wlz) na een opname in een zorginstelling. De tarieven voor het onderdeel kunstzaken zijn nagenoeg gelijk aan de waarde van de boedel roerende zaken. Om de erfbelasting voor deze categorie te laten voldoen aan de 3 normen (evenwichtig, redelijk en doelmatig) wordt op deze manier daar recht aangedaan.

Onder kunstzaken, verzamelingen vallen:

  • soorten schilderijen, onder meer: aquarel, olieverf, etsen;
  • kunstvoorwerpen zoals: glas, keramiek, beeldende kunst;
  • bezit van kostbare verzamelobjecten van waarde, zoals: klassieke auto’s, kunstvoorwerpen, bijzondere objecten: klokken, juwelen, postzegels et cetera, ook voorwerpen van historische waarde.

De waarde die hiervoor moet worden aangegeven kan blijken uit een rapport van een taxateur, veilingwaarden en de actuele waarde die voor dergelijke objecten bij een verzekeringsmaatschappij zou zijn opgegeven. Voor de kunst- en verzamelobjecten moeten de bijbehorende belangrijke kenmerken worden vermeld.

Kunstvoorwerpen die in depot of voor bezichtiging in een museum in bewaring zijn gegeven moeten voor de werkelijke waarde worden aangegeven. Zoals reeds eerder is vermeld in deze notitie zijn er geen vrijstellingen of verrekeningen in welke vorm dan ook.