Ga naar hoofdinhoud

onroerende zaken

van (€)tot (€)tarief (%)belasting vorige schijven €belasting deze schijf €belasting totaal €tarief toenemend %
0350.0002,00%07.0007.0002,00%
350.0006000004,00%700010.00017.0002,83%
600.000950.0006,00%17.00021.00038.0004,00%
950.000en hoger7,00%38.000.........

Voorbeelden hogere vermogens in onroerende zaken, effectieve belastingdruk:

waarde (€)tarief (%)tarief (€)tarief toenemend (%)
1.200.0007%55.5004,63%
1.500.0007%76.5005,10%
3.500.0007%216.5006,14%
5.000.0007%321.5006,43%

Onder de onroerende zaken vallen:

  • Eigen woning, waaronder ook de eigen woning op een landgoed (zie tabel 6);
  • Vakantiewoning;
  • Verhuurde vakantiewoning;
  • Garagebox;
  • Grond (bouwgrond, landbouwgrond, grasland);
  • Verhuurde woning(en);
  • Pand welke aan een onderneming ter beschikking is gesteld;
  • Woonboot (ook als deze niet onder de WOZ waardering valt);
  • Eigen woning met een bedrijfsdeel. (het zakelijk deel loopt via de ondernemersaangifte);

De waardering voor de erfbelasting is op basis van de WOZ waarde, die het laatst door de gemeente is v astgesteld en bekend gemaakt.

Bij verhuurd onroerend goed zal de marktwaarde als waarderingsnorm gelden. De eigen woning kan door een eigen kind gehuurd zijn, omdat bijvoorbeeld de ouder in een verpleeghuis is opgenomen. Met de bedoeling dat de eigen woning aan dat kind verkocht gaat worden. De WOZ waarde wordt voor de waardering aangehouden.

Het tarief bij het onroerend goed is ongeveer 1/3 deel van de waardering bij de roerende goederen. In de praktijk is met name de betaling van de hoge erfbelasting voor de eigen woning een struikelblok gebleken. Waardoor er langdurige betalingsregelingen nodig waren. Mede ook omdat de waarde van de boedel voor alle vermogensonderdelen tezamen van toepassing was. Met het gevolg, relatief gezien, een hogere belastingdruk. Daarnaast zijn er mensen die een verhuurd pand als een pensioenvoorziening hebben. Bij de hoge erfbelasting tarieven wordt er een flink deel van hun pensioenwaarde afgeroomd. Ook daar speelt de financiering van de hogere erfbelasting een lastige rol.

De netto waarde (WOZ waarde min de hypotheekschuld op de datum van overlijden) wordt gehanteerd voor de erfbelasting. Als er gespaard wordt voor de aflossing van de eigen woning schuld, moet de hypotheeksom daarmee verlaagd worden. Bij erfpacht wordt de WOZ waarde verlaagd door een vastgelegde formule hiervoor. Ingeval er sprake is van serviceflat zal de marktwaarde mogelijk onder de WOZ waarde komen. In dat geval kan de marktwaarde worden aangehouden.