Ga naar hoofdinhoud

landgoederen

Het tarief van de erfbelasting bij het eigendomsrecht van een landgoed NSW bedraagt 5%.

Een NSW landgoed valt onder Natuurschoonwet van 1928 (NSW) als deze voor publiek wordt opengesteld.

  • Bij het NSW landgoed valt het eigendomsrecht van de woning en bijgebouwen (eigen woning) onder tabel 2 (onroerend goed).
  • De omliggende (natuur)gronden worden voor de erfbelasting bij tabel 6 landgoed met 5% belast.

De omliggende gronden worden voor een vast bedrag per HA gewaardeerd op € 15.000.

  • Het aantal hectares natuur- en bosgronden maal € 15.000 per hectare ( 10.000 m2) is de waarde vaststelling voor de 5% erfbelasting.
  • De kadastrale gegevens zijn bepalend voor de vaststelling van de omliggende gronden op een landgoed.

De boedelnotaris maakt voor de overledene hiervan een akte op en draagt zorg voor de afwikkeling van de te betalen erfbelasting van het NSW landgoed.

Een landgoed wat niet is aangesloten bij het NSW wordt voor de erfbelasting belast in tabel 2 inclusief de omliggende gronden.