Ga naar hoofdinhoud

familiefonds

Het tarief van de erfbelasting voor een familiefonds (waarde van de participaties) bedraagt 9%.

  • Een familiefonds wordt opgericht met de bedoeling het vermogen in de familie in stand te houden.
  • Voor de storting van vermogen in het familiefonds, ontvangt deze persoon participaties.
  • Het zijn bewijzen van zijn/haar aandeel van het ingebracht vermogen.Op deze basis wordt de waarde van zijn/haar participatie(s) bepaald.
  • De (klein) kinderen ontvangen jaarlijks een uitkering (in de vorm van een schenking) van het behaalde rendement.Zie ook de schenkbelasting bij tabel 7.
  • Het beheer en de administratie ligt bij een daarvoor opgerichte stichting.Daardoor ontstaat een scheiding tussen het juridische en economische eigendom (het zeggenschap over het vermogen).

Participanten zijn zelf belastingplichtig (inkomstenbelasting box 3) voor hun aandeel in het familiefonds.

Voor de erfbelasting wordt de waarde van de participatiebewijzen bij zijn/haar overlijden vastgesteld op 9%.

  • Deskundigen en de boedelnotaris stellen de waarde vast op het moment van overlijden.

De participatiebewijzen van de overledene worden herverdeeld.

  • De overdracht van de uiteindelijke waardevaststelling loopt via de notaris.
  • De notaris draagt er zorg voor dat de verschuldigde erfbelasting wordt betaald.