Ga naar hoofdinhoud

hervorming van de erfbelasting en de schenkbelasting

In de uitwerking van deze notitie wordt de erfbelasting (en de schenkbelasting) tegen een tabeltarief berekend over de waarde van de boedel. De erfbelasting wordt een boedelbelasting.

 • De verkrijgende (erfgenaam en legataris) zijn daardoor voor de erfbelasting en de schenkbelasting niet relevant. De waarde van de boedel is bepalend. De vrij van recht regel komt te vervallen.

 • De wettelijke verdeling zoals geregeld is in het erfrecht (Successiewet 1956) zijn en blijven onverkort van toepassing.

 • Als er een testament is opgemaakt wordt door de notaris en/of de executeur de daarin vermelde verdeling aangehouden. Rekening houdend met de wettelijke verdeling, zoals de legitieme porti.

 • Sinds 2018 gelden er regels voor zaken die niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

 • Via de Rechtbank af te handelen als de erfenis wordt geweigerd en ook als gebruik gemaakt wordt van het voorrecht van boedelbeschrijving. Is er onvoldoende vermogen wordt het saldo verdeeld onder de schuldeisers.

Waarde van de boedel

De waarde van de boedel bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel heeft een daarbij behorende tariefstelling. Deze worden afzonderlijk voor de erfbelasting bepaald en belast.

 • Waarde van de boedel roerende zaken. Waaronder banktegoeden.
 • Waarde van onroerende zaken. Waaronder de eigen woning.
 • Waarde van kunst en verzamelobjecten.
 • Waarde van onderneming(en). Met name de stille reserves.
 • Waarde van familiefondsen en dergelijk. De waarde van de participaties.
 • Waarde van landgoederen. Met name de omliggende gronden van de NSW landgoederen.

Per onderdeel volgt in tabel 1 tot en met 6 de uitwerkingen en toelichtingen. In tabel 7 wordt de schenkbelasting toegelicht.